Lịch 2020-canh tý | PHÔNG LỊCH BLOC 6

« Quay lại

PHÔNG LỊCH BLOC 6

NST 33: MỪNG XUÂN PHÚ QUÝ - hình thuyền buồm gắn nổi 3D

Kích thước: 38x60 cm, Giấy Duplex 2.000 g/m2

in 7 màu trên nền metalize, bế nổi 3D

NST 34: MỪNG XUÂN PHÚ QUÝ - cá vàng lộc phát gắn nổi 3D

Kích thước: 38x60 cm, Giấy Duplex 2.000 g/m2

in 7 màu trên nền metalize, bế nổi 3D

NST 35: MỪNG XUÂN PHÚ QUÝ - chữ phúc vàng gắn nổi 3D

Kích thước: 38x60 cm, Giấy Duplex 2.000 g/m2

in 7 màu trên nền metalize, bế nổi 3D

NST 36: MỪNG XUÂN PHÚ QUÝ - chữ lộc vàng gắn nổi 3D

Kích thước: 38x60 cm, Giấy Duplex 2.000 g/m2

in 7 màu trên nền metalize, bế nổi 3D

NST 37: MỪNG XUÂN PHÚ QUÝ - chữ phúc ngọc gắn nổi 3D

Kích thước: 38x60 cm, Giấy Duplex 2.000 g/m2

in 7 màu trên nền metalize, bế nổi 3D

NST 38: MỪNG XUÂN PHÚ QUÝ - chữ lộc ngọc gắn nổi 3D

Kích thước: 38x60 cm, Giấy Duplex 2.000 g/m2

in 7 màu trên nền metalize, bế nổi 3D

 

 

Giá : Liên Hệ
  • Chi Tiết Sản Phẩm

Đang cập nhật.

Sản Phẩm cùng danh mục ' Lịch 2020-canh tý '