LỊCH 2018- MẬU TUẤT | PHÔNG LỊCH BLOC 5-LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC

« Quay lại

PHÔNG LỊCH BLOC 5-LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC

NST 25 – BONSAI MAI

NST 26 – SONG MÃ CHẦU PHÚC

Kích thước : 39 x 59  cm

Ván MDF dày 3mm

In 7 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

 

NST 27- CHỮ LỘC- KIM NGƯ

CHỮ LỘC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước : 40 x 60  cm

Ván MDF dày 3mm

In 7 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

 

NST 28- CHỮ PHÚC- HƯNG THỊNH

CHỮ PHÚC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước : 30 x 60  cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 7 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

 

NST 29- CHỮ LỘC- HƯNG THỊNH

CHỮ LỘC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước : 30 x 60  cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 7 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

 

NST 30- MẬU TUẤT- HƯNG THỊNH

MẬU TUẤT GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước : 30 x 60  cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 7 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

Giá : Liên Hệ
  • Chi Tiết Sản Phẩm

1

Sản Phẩm cùng danh mục ' LỊCH 2018- MẬU TUẤT '