LỊCH 2019- KỶ HỢI | PHÔNG LỊCH BLOC-4

« Quay lại

PHÔNG LỊCH BLOC-4

NST 33- CHỮ PHÚC NGỌC- MỪNG XUÂN PHÁT TÀI

CHỮ PHÚC NGỌC GẮN NỔI 3D

Kích thước: 38 x 60 cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

NST 34- CHỮ LỘC NGỌC- MỪNG XUÂN PHÁT TÀI

CHỮ LỘC NGỌC GẮN NỔI 3D

Kích thước: 38 x 60 cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

NST 35- CHỮ PHÚC VÀNG- MỪNG XUÂN PHÁT TÀI

CHỮ PHÚC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước: 38 x 60 cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

NST 36- CHỮ LỘC VÀNG- MỪNG XUÂN PHÁT TÀI

CHỮ LỘC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước: 38 x 60 cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

NST 37- KỶ HỢI- MỪNG XUÂN PHÁT TÀI

KỶ HỢI GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước: 38 x 60 cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

Giá : Liên Hệ
  • Chi Tiết Sản Phẩm

Đang cập nhật.

Sản Phẩm cùng danh mục ' LỊCH 2019- KỶ HỢI '