LỊCH 2018- MẬU TUẤT | PHÔNG LỊCH BLOC 4

« Quay lại

PHÔNG LỊCH BLOC 4

NST 19- CHỮ PHÚC- TÀI LỘC TIẾN

CHỮ PHÚC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước : 40 x 60  cm

Ván MDF dày 3mm

In 7 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

 

 

NST 20- CHỮ LỘC- TÀI LỘC TIẾN

CHỮ LỘC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước : 40 x 60  cm

Ván MDF dày 3mm

In 7 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

 

 

 

NST 21- MẬU TUẤT- TÀI LỘC TIẾN

MẬU TUẤT GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước : 40 x 60  cm

Ván MDF dày 3mm

In 7 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

 

 

 

NST 22- CHỮ PHÚC- ĐÓN XUÂN

CHỮ PHÚC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước : 40 x 60  cm

Ván MDF dày 3mm

In 7 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

 

 

NST 23- CHỮ LỘC- ĐÓN XUÂN

CHỮ LỘC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước : 40 x 60  cm

Ván MDF dày 3mm

In 7 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

 

 

NST 24- MẬU TUẤT- ĐÓN XUÂN

MẬU TUẤT GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước : 40 x 60  cm

Ván MDF dày 3mm

In 7 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

Giá : Liên Hệ
  • Chi Tiết Sản Phẩm

Đang cập nhật.

Sản Phẩm cùng danh mục ' LỊCH 2018- MẬU TUẤT '