LỊCH 2018- MẬU TUẤT | PHÔNG LỊCH BLOC 2

« Quay lại

PHÔNG LỊCH BLOC 2

NST 07- KIM TUẤT MAY MẮN 

NST 08- MẬU TUẤT PHÁT LỘC

Kích thước : 38 x 60  cm

Giấy Duplex 2.000g/m2

In 7 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

 

 

NST 09- MỪNG XUÂN PHÁT TÀI

CHỮ PHÚC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước : 38 x 60  cm

Giấy Duplex 2.000g/m2

In 7 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

 

NST 10- MỪNG XUÂN PHÁT TÀI

CHỮ LỘC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước : 38 x 60  cm

Giấy Duplex 2.000g/m2

In 7 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

 

 

NST 11- MỪNG XUÂN PHÁT TÀI

MẬU TUẤT GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước : 38 x 60  cm

Giấy Duplex 2.000g/m2

In 7 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

Giá : Liên Hệ
  • Chi Tiết Sản Phẩm

Đang cập nhật.

Sản Phẩm cùng danh mục ' LỊCH 2018- MẬU TUẤT '