Lịch 2020-canh tý | LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC

« Quay lại

LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC

NST 101: MỪNG XUÂN PHÁT TÀI - hình thuyền buồm gắn nổi 3D

Giấy Duplex 2.000 g/m2, đế dưới gắn bloc in Metalize

NST 102: MỪNG XUÂN PHÁT TÀI - cá vàng lộc phát gắn nổi 3D

Giấy Duplex 2.000 g/m2, đế dưới gắn bloc in Metalize

NST 103: MỪNG XUÂN PHÁT TÀI - chữ phúc vàng gắn nổi 3D

Giấy Duplex 2.000 g/m2, đế dưới gắn bloc in Metalize

NST 104: MỪNG XUÂN PHÁT TÀI - chữ lộc vàng gắn nổi 3D

Giấy Duplex 2.000 g/m2, đế dưới gắn bloc in Metalize

NST 105: MỪNG XUÂN PHÁT TÀI - chữ phúc ngọc gắn nổi 3D

Giấy Duplex 2.000 g/m2, đế dưới gắn bloc in Metalize

NST 106: MỪNG XUÂN PHÁT TÀI - chữ lộc ngọc gắn nổi 3D

Giấy Duplex 2.000 g/m2, đế dưới gắn bloc in Metalize

 

 

 

 

Giá : Liên Hệ
  • Chi Tiết Sản Phẩm

Kích thước: 37x68 cm 

In 7 màu trên nền metalize, bế nổi 3D

Sản Phẩm cùng danh mục ' Lịch 2020-canh tý '